Hiển thị

Mứt & Sinh Tố

Xuất xứ: Việt Nam. Hạn sử dụng: 10 tháng. Dung tích: 1000 ml

Osterberg Xoài Dứa

98.000đ

Xuất xứ: Việt Nam. Hạn sử dụng: 10 tháng. Dung tích: 1000 ml

Osterberg Nho

105.000đ

Xuất xứ: Việt Nam. Hạn sử dụng: 10 tháng. Dung tích: 1000 ml

Osterberg Xoài

97.000đ

Xuất xứ: Việt Nam. Hạn sử dụng: 10 tháng. Dung tích: 1000 ml

Osterberg Chanh Dây

100.000đ

Xuất xứ: Việt Nam. Hạn sử dụng: 10 tháng. Dung tích: 1000 ml

Osterberg Cam Nha Đam

110.000đ

Xuất xứ: Việt Nam. Hạn sử dụng: 10 tháng. Dung tích: 1000 ml

Osterberg Kiwi

107.000đ

Xuất xứ: Việt Nam Thể tích thực: 1 lít Thành phần trái cây: 50%-60%

Sinh tố nho Gold Farm

88.000đ

Xuất xứ: Việt Nam Thể tích thực: 1 lít Thành phần trái cây: 50%-60%

Sinh tố phúc bồn tử Golden Farm

105.000đ

Xuất xứ: Việt Nam Thể tích thực: 1 lít Thành phần trái cây: 50%-60%

Sinh tố xoài Golden Farm

85.000đ

Xuất xứ: Việt Nam Thể tích thực: 1 lít Thành phần trái cây: 50%-60%

Sinh tố dâu Golden Farm

86.000đ

Xuất xứ: Việt Nam Thể tích thực: 1 lít Thành phần trái cây: 50%-60%

Sinh tố đào Golden Farm

85.000đ

Xuất xứ: Việt Nam Thể tích thực: 1 lít Thành phần trái cây: 50%-60%

Sinh tố chanh dây Golden Farm

91.000đ