Nhà phân phối sinh tố Golden Farm
Hiển thị

Sinh tố Golden Farm

Xuất xứ: Việt Nam Thể tích thực: 1 lít Thành phần trái cây: 50%-60%

Sinh tố nho Gold Farm

88.000đ

Xuất xứ: Việt Nam Thể tích thực: 1 lít Thành phần trái cây: 50%-60%

Sinh tố phúc bồn tử Golden Farm

105.000đ

Xuất xứ: Việt Nam Thể tích thực: 1 lít Thành phần trái cây: 50%-60%

Sinh tố xoài Golden Farm

85.000đ

Xuất xứ: Việt Nam Thể tích thực: 1 lít Thành phần trái cây: 50%-60%

Sinh tố dâu Golden Farm

86.000đ

Xuất xứ: Việt Nam Thể tích thực: 1 lít Thành phần trái cây: 50%-60%

Sinh tố đào Golden Farm

85.000đ

Xuất xứ: Việt Nam Thể tích thực: 1 lít Thành phần trái cây: 50%-60%

Sinh tố chanh dây Golden Farm

91.000đ

Xuất xứ: Việt Nam Thể tích thực: 1 lít Thành phần trái cây: 50%-60%

Sinh tố Nha Đam Golden Farm

83.000đ

Xuất xứ: Việt Nam Thể tích thực: 1 lít Thành phần trái cây: 50%-60%

Sinh tố Kiwi Golden Farm

103.000đ

Xuất xứ: Việt Nam Thể tích thực: 1 lít Thành phần trái cây: 50%-60%

Sinh tố Việt Quất Golden Farm

118.000đ