Chuyên phân phối sỉ lẻ syrup Thái Pixie tại thị trường Việt Nam. Hàng đảm bảo VSATTP có giấy chứng nhận do bộ y tế cấp.

- Siro Thái Pixie Dâu
- Siro Thái Pixie  Đào
- Siro Thái Pixie Nho 
- Siro Thái Pixie Bạc Hà
- Siro Thái Pixie  Táo
- Siro Thái Pixie  Trà xanh
- Siro Thái Pixie Curacao
- Siro Thái Pixie Việt Quất
- Siro Thái Pixie Phúc Bồn Tử
- Siro Thái Pixie  Kiwi
- Siro Thái Pixie  Dưa Lưới
Hiển thị

Syrup Thái

Dung tích: 730ml

-6%

Syrup Thái Nho

56.000đ 53.000đ

Dung tích: 730ml

-6%

Syrup Thái Dưa Lưới

56.000đ 53.000đ

Dung tích: 730ml

-6%

Syrup Thái Kiwi

56.000đ 53.000đ

Dung tích: 730ml

-6%

Syrup Thái Phúc Bồn Tử

56.000đ 53.000đ

Dung tích: 730ml

-6%

Syrup Thái Việt Quất

56.000đ 53.000đ

Dung tích: 730ml

-6%

Syrup Thái Curacao

56.000đ 53.000đ

Dung tích: 730ml

-6%

Syrup Thái Táo

56.000đ 53.000đ

Dung tích: 730ml

-6%

Syrup Thái Chocolate Cookie

56.000đ 53.000đ

Dung tích: 730ml

-6%

Syrup Thái Dâu

56.000đ 53.000đ

Dung tích: 730ml

-6%

Syrup Thái Pixie Trà xanh

56.000đ 53.000đ

Dung tích: 730ml

-6%

Syrup Thái Bạc Hà

56.000đ 53.000đ

Dung tích: 730ml

-6%

Syrup Thái Bạc Hà

56.000đ 53.000đ