Hiển thị

Thạch

Khối lượng: 3.3kg. Xuất xứ: Việt Nam

Thạch Đào 3.3kg

105.000đ

Khối lượng:3.3kg. Xuất xứ: Việt Nam

Thạch Yogurt 3.3kg

105.000đ

Trọng lượng: 2.2Kg Chứng nhận: XNCB số: 698/2013/YTHCM-XNCB

Thạch yogurt

105.000đ

khối lượng: 3.3kg. Xuất xứ: Việt Nam

Thạch Việt Quất 3.3kg

105.000đ

Chứng nhận sản phẩm: Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do sở y thế Tp.HCM cấp

Thạch Việt Quất

85.000đ

Khối lượng: 3.3kg. Xuất xứ: Việt Nam

Thạch Vải 3.3kg

105.000đ

Chứng nhận sản phẩm: Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do sở y thế Tp.HCM cấp.

Thạch trái cây Nho

85.000đ

Chứng nhận sản phẩm: Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do sở y thế Tp.HCM cấp.

Thạch trái cây Dâu

85.000đ

Trọng lượng: 3.3Kg Chứng nhận: TCCS: 01:2012/CBTC-CL CNTC: 1446/2012/YTHCM-CNTC

Thạch Trái Cây 3.3kg

105.000đ

Chứng nhận sản phẩm: Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do sở y thế Tp.HCM cấp.

Thạch Trà xanh

85.000đ

Sản xuất bởi công ty Hùng Chương, được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của bộ y tế

Thạch Táo Hùng Chương

85.000đ

Trọng lượng: 3.3Kg

Thạch Socola 3.3kg

105.000đ