Hiển thị

Syrup Monin

Thể tích: 0.7l Xuất xứ: Malaysia NSX-HSD: Xem trên bao bì

Syrup Monin Chocolat

195.000đ

Thể tích: 0.7l Xuất xứ: Malaysia NSX-HSD: Xem trên bao bì

Syrup Monin Phúc Bồn Tử

195.000đ

Thể tích: 0.7l Xuất xứ: Malaysia NSX-HSD: Xem trên bao bì

Syrup Monin Matcha Green Tea

195.000đ

Thể tích: 0.7l Xuất xứ: Malaysia NSX-HSD: Xem trên bao bì

Syrup Monin Chanh Dây

195.000đ

Thể tích: 0.7l Xuất xứ: Malaysia NSX-HSD: Xem trên bao bì

-3%

Syrup Monin Vải

200.000đ 195.000đ

Thể tích: 0.7l Xuất xứ: Malaysia NSX-HSD: Xem trên bao bì

-3%

Syrup Monin Hazenut

200.000đ 195.000đ

Thể tích: 0.7l Xuất xứ: Malaysia NSX-HSD: Xem trên bao bì

-3%

Syrup Monin Blueberry

200.000đ 195.000đ

Thể tích: 0.7l Xuất xứ: Malaysia NSX-HSD: Xem trên bao bì

-3%

Syrup Monin Green Apple

200.000đ 195.000đ

Thể tích: 0.7l Xuất xứ: Malaysia NSX-HSD: Xem trên bao bì

-3%

Syrup Monin Mojito Mint

200.000đ 195.000đ

Thể tích: 0.7l Xuất xứ: Malaysia NSX-HSD: Xem trên bao bì

Syrup Monin Peach

195.000đ