Cozy Hương Nhài

32,000đ

Mô tả

Trà xanh Cozy hương nhài với hương hoa nhài nhẹ nhàng truyền thống, đậm chất trà và ngọt hậu.
Khối lượng tịnh: 25 túi x 2g/gói.
Thùng nhỏ: 18 hộp
Thùng lớn: 36 hộp

Bình luận